Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Εφήμερος έρωτας ή μια κρίση σε μια σχέση αγάπης ?


Έτσι φέτος φτάνοντας στην ημερομηνία του αγώνα που μου έδωσε τα ποιο δυνατά συναισθήματα του Olympus Marathon τα συναίσθημα δεν είναι το ίδιο , δεν είναι μόνο με τον αγώνα αλλά και με το τρεξιμο , έβρισκα δικαιολογίες για να αποφύγω ραντεβού άλλες φορές  είχα καλή διάθεση  αλλά δεν βοηθούσαν οι συνθήκες  και έτσι  μειωθήκαν ποιοτικά και ποσοτικά οι προπονήσεις  μου